Електронен портал на Община Ихтиман
Български English
Потребител
От Община Ихтиман
Новини
НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ЗА ТРИХИНЕЛОЗА
Писмо от ЧЕЗ
Спортен ден по инициативата ,, Да спортуваме заедно”
Анкета
Какво бихте променили в обслужването, представено от Община Ихтиман?Гласувай
ISO 9001:2008
Брояч на посещения  
320132

ОБЯВА

Община Ихтиман на основание чл.20 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 3 години и 8 месеца по пакет автобусни линии с утвърдени маршрутни разписания от общинската и междуобластната транспортна схема:
Маршрут: АГ Ихтиман – село Вакарел – село Пауново
Дължина на маршрута: 22.1 км
График на обслужване: 08:25 ч.; 18:10 ч.
Маршрут: АГ Ихтиман – разклон Ръжана – село Вакарел – спирка Полиовци – спирка Брънковци – махала Семковци – махала Поповци
Дължина на маршрута: 22.5 км
График на обслужване: 07:50 ч.; 15:50 ч. /17:00 ч. – сезонен/
Маршрут: АГ Ихтиман – Автогара Подуене София
Дължина на маршрута: 62 км
График на обслужване: 7.45ч. / 18.15ч. - връщане
До участие в конкурса се допускат лица, които са регистрирани по Търговския закон и отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, както и на конкурсните изисквания.
Цена на конкурсната документация: 20 лв. Предложенията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи, се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис, съдържащ предмета на конкурса и адреса на подателя, до 16:00 ч. на 21.03.2011 г. в деловодството на Община Ихтиман. Гаранция за участие в конкурса: 500 лв. Гаранцията се внася на касата на Община Ихтиман или по сметка на Община Ихтиман № BG CREX 92603312277900, при банка”ТОКУДА БАНК” АД офис Дойран - София.
Документите за участие в конкурса ще се отварят и разглеждат в 11:00 ч. на 22.03.2011 г. в заседателната зала на втория етаж на административната сграда на Община Ихтиман. Представителите на кандидатите, подали предложения за участие в конкурса, могат да присъстват на отварянето.
Линиите се изпълняват с 1 бр. основен +1 бр. резервен автобус от всички класове II, III,В в това число и автомобили от клас М.
Възложител: Община Ихтиман – гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, тел. 0724 / 82381.