Електронен портал на Община Ихтиман
Български English
Потребител
От Община Ихтиман
Новини
ПОКАНА
ПОКАНА
ПОКАНА
Анкета
Какво бихте променили в обслужването, представено от Община Ихтиман?Гласувай
ISO 9001:2008
Брояч на посещения  
357376

ОБЯВА

Община Ихтиман на основание чл.20 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 3 години и 8 месеца по пакет автобусни линии с утвърдени маршрутни разписания от общинската и междуобластната транспортна схема:
Маршрут: АГ Ихтиман – село Вакарел – село Пауново
Дължина на маршрута: 22.1 км
График на обслужване: 08:25 ч.; 18:10 ч.
Маршрут: АГ Ихтиман – разклон Ръжана – село Вакарел – спирка Полиовци – спирка Брънковци – махала Семковци – махала Поповци
Дължина на маршрута: 22.5 км
График на обслужване: 07:50 ч.; 15:50 ч. /17:00 ч. – сезонен/
Маршрут: АГ Ихтиман – Автогара Подуене София
Дължина на маршрута: 62 км
График на обслужване: 7.45ч. / 18.15ч. - връщане
До участие в конкурса се допускат лица, които са регистрирани по Търговския закон и отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, както и на конкурсните изисквания.
Цена на конкурсната документация: 20 лв. Предложенията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи, се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис, съдържащ предмета на конкурса и адреса на подателя, до 16:00 ч. на 21.03.2011 г. в деловодството на Община Ихтиман. Гаранция за участие в конкурса: 500 лв. Гаранцията се внася на касата на Община Ихтиман или по сметка на Община Ихтиман № BG CREX 92603312277900, при банка”ТОКУДА БАНК” АД офис Дойран - София.
Документите за участие в конкурса ще се отварят и разглеждат в 11:00 ч. на 22.03.2011 г. в заседателната зала на втория етаж на административната сграда на Община Ихтиман. Представителите на кандидатите, подали предложения за участие в конкурса, могат да присъстват на отварянето.
Линиите се изпълняват с 1 бр. основен +1 бр. резервен автобус от всички класове II, III,В в това число и автомобили от клас М.
Възложител: Община Ихтиман – гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, тел. 0724 / 82381.